Ny hemsida april 2013

Månadens paragraf

 

När det gäller att tidsbegränsa, eller inte, ett myndighetsbeslut finns det olika syn på saken. T ex är det mindre lämplig att tidsbegränsa beslut om särskilt anpassad bostad för vuxen med en funktionsnedsättning då ingen förändring av behovet kan förutses inom överskådlig framtid.

 

Se härom vad Justitieombudsmannen uttalat i JO 2003/04 s. 324

 

 

 

Juristens kommentar: Det har tidigare funnits myndighetsbeslut rörande vissa insatser där man inte kunnat förutse ett förändringsbehov under överskådlig framtid där beslutet ändock tidsbegränsats - detta kan upplevas mycket oroligt av den funktionsnedsatte.

 

Jur.kand Jeanethe Karlsson Ekestam

Juridik & Miljö

Juristbyrån med engagemang

och hög sakkunskap vad gäller dina frågeställningar

 

 

Information till företagare:

Behöver ni en översyn av era nuvarande avtal - kontakta mig för möte och genomgång på ert företag.

Kontaktuppgifter enligt visitkortet ovan

 

 

Post: Syrenvägen 4, 197 36 Bro

 

 

Juridik & Miljö är verksam inom olika rättsområden som

 

Miljörätt

frågor inom hälsoskydd eller miljö, natur, vindkraft

Avtalsrätt

mellan privatperson/näringsidare och näringsidkare/näringsidkare

Fastighetsrätt

frågor relaterade till plan- och bygglagen och jordabalken

Humanrätt

ny-/omprövning insatser/tid av personlig

assistans eller hemtjänst-/ledsagningsbeslut

 

Denna websida är skapad 2013-04-13 och är skyddad enligt svensk upphovsrätt

 

Juridik & Miljö bistår dig i juridiska angelägenheter som

 

Rättsutredningar

av visst sakförhållande eller problem

 

Analys och genomläsningar

omskrivning ger tydligare sakinnehåll

 

Överklaganden

oftast av ett myndighetsbeslut/en privat tvist

 

Skriftförfattande

skrivelser till myndigheter, upprättande av dokument mellan parter

 

Förhandlingar

per telefon, i skrift eller personlig närvaro