Ny hemsida april 2013

 

Jur.kand Jeanethe Karlsson Ekestam

 

Månadens paragraf        

 

Nu är det GDPR som gäller! Detta är en integritetsskyddslagstiftning för den enskilde EU bestämt ska gälla för alla levande fysiska personer. T ex uttalar den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, att det för behandling av personuppgifter ska finnas en rättslig grund - annars får inte behandling ske.

 

Se härom vad Datainspektionen uttalar:

www.datainspektionen.se

 

 

 

Juristens kommentar: 

Jag är mycket kunnig inom GDPR och ser denna lagstiftning som väldigt positiv för den enskilde, men OCKSÅ för företag och myndigheter som nu "får en chans" att uppdatera sitt arbetssätt och med det ett högre kundbetyg helt säkert!


NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT

 

Nu har jag inlett ett samarbete med "Cloudonline.com" där vi tillsammans erbjuder GDPR-lösningar i olika form i form av sakkunniga konsulter till er tjänst - se följande blogg för en trigger:

https://cloudonline.com/modern-it-strategi/forst-hogst-och-flest-gdpr-boter-i-europa/


Kontaktuppgifter enligt visitkortet ovan    

 

 

Post: Syrenvägen 4, 197 36 Bro

 

 

 

 

Behöver ni en översyn av era nuvarande avtal - kontakta mig för möte och genomgång på ert företag.

Juridik & Miljö  

Juristbyrån med engagemang

och hög sakkunskap vad gäller dina frågeställningar


 

Juridik & Miljö är verksam inom olika rättsområden som

 

GDPR

Miljörätt

frågor inom hälsoskydd eller miljö, natur, vindkraft

Avtalsrätt

mellan privatperson/näringsidare och näringsidkare/näringsidkare

Fastighetsrätt

frågor relaterade till plan- och bygglagen och jordabalken

Humanrätt

ny-/omprövning insatser/tid av personlig

assistans eller hemtjänst-/ledsagningsbeslut

 

 

Juridik & Miljö bistår dig i juridiska angelägenheter som

 

Utbildning inom GDPR

genomgång med personal, författande av policy och blanketter, hemsida osv 

Rättsutredningar

av visst sakförhållande eller problem

 

Analys och genomläsningar

omskrivning ger tydligare sakinnehåll

 

Överklaganden

oftast av ett myndighetsbeslut/en privat tvist

 

Skriftförfattande

skrivelser till myndigheter, upprättande av dokument mellan parter

 

Förhandlingar

per telefon, i skrift eller personlig närvaro

 

Denna websida är skapad 2013-04-13 och är skyddad enligt svensk upphovsrätt